czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Cmentarz w Książu Małym

 

 

 

 

Grób powstańców zabitych 15 marca 1863 roku w Giebułtowie:

 

1) Seweryn Mieszkowski, jak głosi napis - właściciel majątku Charsznica. Jednak w akcie zgonu zapisano: "Seweryn Mieszkowski, kawaler, dzierżawca dóbr Chwałowic w Powiecie Stopnickim, tamże zamieszkały, lat dwadzieścia siedem liczący, urodzony w mieście Kielcach z Wojciecha i niegdy z Anastazji z Iżyckich małżonków". Tak więc informacja o Charsznicy może być pomyłką.

2) Oswald Artwiński, absolwent prawa na UJ, syn dzierżawcy Żukowa i Skrzyszowic,

3) Napoleon Wieczorkowski, zarządca majątku w Giebułtowie.

 

W aktach zgonów wszystkich trzech zapisano, że zmarli 15 marca 1863 roku o godzinie dziewiątej rano.

 

 

 

 

Grób Castellati Dzianottów, właścicieli Giebułtowa i Ropocic.Rodzina Gianotti de Castellati przybyła z Włoch do Polski w końcu XVI wieku i szybko się zasymilowała. Dzianottowie znani byli w Warszawie jako bogata rodzina kupiecka. W XVII wieku należą do nich kamienice na Rynku Starego Miasta "Pod Fortuną" i "Pod Murzynkiem". Polskie szlachectwo otrzymali w 1662 r.

Jedna z gałęzi Dzianottów osiadła w Olszanie koło Nowego Sącza, gdzie prawdopodobnie urodził się Stanisław Dzianott, syn Józefa i jego drugiej żony, Ludwiki z Głębockich. Stanisław, ożeniony z Anielą Marią ze Śmiałowskich, wszedł w posiadanie majątków Giebułtów i Ropocice. 

Synowie Stanisława i Anieli:

- Zygmunt,

- Kazimierz,

- Tadeusz.

 


 

Dzianott Kazimierz Fortunat Józef (1.06.1883-30.10.1956) współwłaściciel majątku Giebułtów, pow. miechowski i Ropocice pow. włoszczowski, rolnik, syn Stanisława (1858-22.11.1918) i Anieli ze Śmiałowskich (1861-26.04.1934).

Zygmunt Stanisław (1881-16.12.1939), gospodarujący w majątku Ropocice, został śmiertelnie ranny podczas napadu na dwór w grudniu 1939 roku. Tadeusz Ignacy (1891-1909), zmarł w Giebułtowie mając 18 lat.

 

Kazimierz Dzianott  po zdaniu matury w Krakowie ukończył Akademię Rolniczą w Dublanach. Po studiach gospodarował w Giebułtowie.  Majątek Giebułtów liczył 585 ha ziemi ornej, 58 ha łąk, 87 ha lasów i 12 ha pięknego starego parku.  Kazimierz Dzianott był cenionym i aktywnym członkiem Związku Hodowców Szlachetnego Konia Półkrwi. W latach 30 był wójtem gminy Książ Wielki.

Po powstaniu Warszawskim w Giebułtowie schroniło się około 40 osób. Od Świąt Bożego Narodzenia do 14.01.1945 roku stacjonowała w Giebułtowie i okolicy Brygada Świętokrzyska NSZ.

Po zajęciu majątku przez komunistów Kazimierz Dzianott wraz z przyszłą żoną, malarką, Janiną z Dorantów (1902-1990) znalazł schronienie w domu dr Danysz w Książu Wielkim, jednak w krótkim czasie zmuszony został do opuszczenia powiatu miechowskiego. Przeniósł się do Krakowa, a następnie do Sopotu.

Kazimierz Dzianott zmarł  w Sopocie w 1956 roku, pochowany w rodzinnym grobie w Książu Małym. Koszty związane z pogrzebem pokryło miejscowe społeczeństwo - licznie na pogrzebie zgromadzone.

Z rodziną Dzianottów spokrewniony był pamiętnikarz Kazimierz Girtler, siłą rzeczy musiał więc o niej napisać w swych pamiętnikach. "Gdy podupadła za Sasów, z biedy jęła się handlu i musiała być ciężko od losu prześladowaną, kiedy mimo szlachectwa chwyciła się łokcia, ale wiodło jej się dobrze.... Pamiętam jeszcze starą Dzianottową, matkę Onufrego [...], Onufry  zaś miły i przystojny - ale słabych zdolności i wykształcenia - człowiek, prawie kupiec, miał własną kamienicę,[...] także dom bardzo ładny. Tam miał handel bławatny, zamożny, najpierwszy w tamtym czasie w Krakowie, i pewnie nigdzie tyle by pięknych, bogatych gustem i wyrobem nie był znalazł materii, ile ich tam leżało; przy tym co tylko elegancki świat zapotrzebować mógł, tego na pewne tam dostał. Gdy rząd austriacki sprzedawał w Galicji królewszczyzny, Onufry Dzianott kupił od rządu dobra Olszanę w sądeckim cyrkule, położone parę mil od Sącza".

Girtler pisał także o Józefie, synu Onufrego: " Z Józefem chowaliśmy się razem, razem do szkoły chodzili"  oraz "[...] we wrześniu (1842) przyjechał do nas Józef Dzianott z Olszany, mój brat cioteczny, a niedawno co powtórnym ślubem ożeniony z Ludwiką Głębocką z Łukowicy, cioteczną siostrą mej żony, a tak między nami podwójne zaszło powinowactwo".

Józef był dziadkiem, a Onufry pradziadkiem Kazimierza Dzianotta, ostatniego właściciela majątku Giebułtów.


Kazimierz Dzianott, ostatni właściciel Giebułtowa.

Autor: Janina Dzianott z Dorantów
Janina Dzianott z Dorantów - autoportret.

 

 

 

Grób w którym pochowano Natalija Józefa Hochbauma, właściciela Strojnowa w par. Pierzchnica.


Informacja nadesłana przez pana Macieja z Bydgoszczy, praprawnuka Natalija Hochbauma:

Natalij Hochbaum zm. w 1911 r., syn Adama (pisany też Natal, Natalji, Natalis). Na nagrobku jest wersja żeńska spoczywającej osoby. Musiała więc lata temu zajść sytuacja zniekształcenia imienia i powstania błędów na tablicy nagrobnej. 

Natalij Hochbaum był synem Adama i Joanny Żarnowieckiej. Po śmierci matki macochą Natalego w 1858 r. została Antonina Stefańska z Gagatnickich h. Pniejnia. Natali był uczestnikiem powstania styczniowego, za co był więziony (pamiętniki jego syna Leona). Był zarządcą wielu majątków w okolicy. Mieszkał w Rembieszycach, Motkowicach, Strojnowie-Moczydłach. Z żoną Emilią Kiesiewicz miał liczne potomstwo. Między innymi, prócz s. Leona-"Pamiętniki znad Nidy 1884-1920" i mojego pradziadka Leopolda żonatego z Heleną Borowiecką h. Ogończyk, również Michalina Isaakowa z domu Hochbaum była jego córką (podróżniczka i autorka książki "Polka w puszczach Parany").


Syn Natalego, Leon Hochbaum (autor pamiętników), przez wiele lat był rządcą w majątkach ziemskich na ziemi miechowskiej, proszowskiej i jędrzejowskiej: w Opatkowicach u Floriana Gostkowskiego, Nagórzanach u Stanisława Thugutta, Marchocicach u Stefana Godlewskiego oraz Krzelowie u Fortunata Zdziechowskiego*. 


*Zdziechowski dzierżawił Krzelów.

 

Grobowiec rodziny Kośmińskich, właścicieli Książa Małego i Trzonowa.


Pozostałości po grobowcu Kośmińskich (2017). 

Portrety (miniatury) Konstantego Kośmińskiego i jego żony Marii z Kalinkowskich autorstwa ASL Postawki.
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego nr 2/1965.


Wśród grobów cmentarza parafialnego w Książu Małym wyróżniał sie do niedawna wielkością grób rodziny Kośmińskich. W kościele parafialnym znajdują się epitafia poświęcone Konstantemu Kośmińskiemu (1815-1904), jego żonie Marii z Kalinkowskich Kośmińskiej, zmarłej w 1903 roku oraz Felicji z Borkowskich Kośmińskiej, żony Juliana Kośmińskiego. Będąc wiosną 2017 roku na małoksiąskim cmentarzu  zastałem w miejscu grobowca Kośmińskich stertę gruzu. Ktoś się pewnie będzie "budował"...

Konstanty Ignacy Andrzej Kośmiński był synem Onufrego i Anieli z Gaszyńskich, urodził się około 1815 roku w miejscowości Jangrot koło Trzyciąża. Onufry i Aniela mieli jeszcze prawdopodobnie czworo dzieci: Eustachego i Juliana Kacpra urodzonych około 1820 roku, z których Eustachy zmarł w Wojkowicach Kościelnych w wieku 9 lat, natomiast Julian Kacper urodzony w Krakowie zmarł w Warszawie w 1874 roku.  W 1823 w Wojkowicach Kościelnych urodziła się ich córka Seweryna  oraz w 1824 syn Józef Kalasanty Izajasz Alojzy.
W 1838 roku Gazeta Warszawska podała, że "na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego [...] uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa, PP. [...] Kosmiński Onufry Mikołaj dwóch imion h. Lubicz".

Nie wiadomo kiedy Onufry Kośmiński stał się właścicielem Wilczkowic w parafii Więcławice. Na 3 lata przed śmiercią wykonał jeszcze remont dworu. Zmarł w Wilczkowicach 26 maja 1848 roku w wieku 69 lat, pozostawiając po sobie żonę Anielę. Pochowano go na cmentarzu w Więcławicach, gdzie jeszcze na początku XX wieku można było odnaleźć jego grób. Znajdował się on na ogrodzonym terenie - wraz z grobem ks. Juliana Wędrychowskiego (w 2017 roku odnalazłem ołtarz usutuowany na ich grobach). Jego żona Aniela Kośmińska z Gaszyńskich "niegdyś dziedziczka wsi Wilczkowice" zmarła 20 września 1861 roku w wieku 75 lat i prawdopodobnie pochowana została przy mężu.
Aniela była córką Michała Gaszyńskiego h. Jastrzębiec i Teresy Lenarskiej h. Ślepowron. Jej ojciec w II połowie XVIII wieku utrzymywał się dzierżąwiąc majątki ziemskie; zapewne dorobił się własnego majątku na krótko przed śmiercią. Podczas spisu z lat 1790-1792 Teresa Gaszyńska opisana jest jako właścicielka Niegardowa,  wdowa po mieczniku - wraz z nią spisano jej ośmioro dzieci. W 1808 roku była właścicielką Prus w parafii Luborzyca, gdzie zmarła w 1828 roku. 

Maria z Kalinkowskich Kośmińska była córką Józefa i Salomei z Sikorskich. Józef Kalinkowski był kapitanem grenadierów w okresie Księstwa Warszawskiego, brał udział w bitwie narodów pod Lipskiem gdzie został ranny w nogę. Odznaczony orderem Virtuti Militari. Urodzony w Wojciechowie, dziedzic dóbr Probołowice, gdzie zmarł w 1855 roku. Siostrą Marii Kośmińskiej była Felicja, która wyszła za mąż za Józefa Fritscha, prawnika, syna dziedzica dóbr Cieszkowy. Sąsiadem i projektantem dworu Fritschów był ASL Postawka, znany malarz miniaturzysta, stąd też powstało kilka portretów zarówno rodziny Kalinkowskich jak też Kośmińskich - tych drugich prezentowanych w niniejszym opracowaniu.

Wracając do początku - Konstanty i jego żona Maria z Kalinkowskich Kośmińscy osiedli w Książu Małym między 1845 a 1848 rokiem. Mieli troje dzieci: Juliana, urodzonego około 1841 roku w Probołowicach, Bolesława Pawła urodzonego około 1845 roku we wsi Wola i córkę Bronisławę Marię urodzoną w 1848 roku w Książu Małym.
W 1858 roku Konstanty wymieniony jest jako członek czynny Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim. W sierpniu tego roku w jego majątku odbył się zjazd okolicznych ziemian, w którym uczestniczył także Kazimierz Girtler wraz z synem Edwardem. Na spotkaniu dyskutowano sprawę powstania lokalnych stowarzyszeń bankowych w których ziemianie mogliby w razie potrzeby pożyczać niewielkie sumy, bez konieczności zapożyczania się u Żydów. Girtler przedstawił ponadto projekt o wzajemnej pomocy na wypadek pożaru, przeciw któremu wystąpił Feliks Ciszewski. Girtler napisał potem o nim, że jest to "człowiek-dorobkiewicz na Wielkanocy, Buku, Chobędzy, Kamienicy i Makowie pan dostatni".
Z upływem czasu Konstanty Kosmiński uposażył swoje dzieci w ten sposób, że Julian objął Książ Mały (wcześniej czasowo Trzonów), Bolesław po Julianie Trzonów, a sam gospodarował w Boczkowicach. Świadczą o tym odnalezione zapisy w księgach parafialnych.
W 1866 roku w akcie ślubu Juliana i Felicji, córki Franciszka Ksawerego Borkowskiego i Izabelli z Prausów, właścicieli dóbr Skorczów odnotowano, że pan młody był  dziedzicem dóbr Trzonów, natomiast Felicja   mieszkała przy rodzicach.
Trzonów został oddzielony od dóbr Książ Mały w 1869 roku, w dwa lata po ślubie Bolesława Kośmińskiego z Julią Frolich, córką dziedziców Januszowic. Prawdopodobnie to w tym czasie Bolesław otrzymał Trzonów, a Julian Książ Mały.
W akcie chrztu Marianny Julii Heleny, córki Bolesława (z 1870 roku) zapisano, że jej ojciec był wlaścicielem dóbr Trzonów, jego brat Konstanty dóbr Boczkowice, natomiast dziadek Konstanty dóbr Książ Mały.Dzieci Konstantego i Marii Kośmińskich: Julian, Bronisława i Bolesław.
Miniatura portretowa autorstwa ASL Postawki.
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego nr 2/1965.

W 1895 roku Klementyna Kośmińska, córka Juliana i Felicji, wychodzi za mąż za Juliusza Ślaskiego (Slaskiego), dzierżawcę dóbr Romanów, syna Juliusza i Julianny, właścicieli dóbr Broniszów.
W 1904 roku syn Bolesława i Julii, Stanisław Kośmiński żeni się z Honoratą Szczepanowską, córką Tomasza i Emilii z Leszczyńskich, właścicieli Podolan, Hajnowic i Solnego. Małżeństwo Stanisława i Honoraty  zostało unieważnione w 1907 roku.
Niestety, nie znam losów Bronisławy Marii urodzonej w 1848 roku, córki Konstantego i Marii Kośmińskich.

Miejsce pochówku Onufrego Kośmińskiego oraz  ks. Juliana Wędrychowskiego na terenie cmentarza parafialnego w Więcławicach. Oba groby znajdowały się pierwotnie w jednym ogrodzeniu, po którym pozostały tylko małe fragmenty wystające z ziemi.(2017)
W czasach współczesnych powstał tu ołtarz w którym podstawę mensy stanowi blok kamienny z grobu Kośmińskiego. Widnieje na nim ledwie widoczny napis:

D.O.M.
ś.p. Onufremu Lubicz
 Kośmińskiemu
Dziedzicowi Dóbr Wilcz-
kowice zmarłemu D. 26
 maja 1848 R. przeży-
wszy lat 69. Wdzięczne
dzieci postawieły.
 
Kreator stron internetowych - przetestuj